Salarisadministratie

Het uitvoeren van uw salarisadministratie is voor u een maandelijks terugkerend proces. Helaas is de berekening van een brutoloon naar een nettoloon onderhevig aan voortdurende wijzigingen van de fiscale en wettelijke wetgeving. Doordat wij deze wijzigingen op de voet volgen kunnen wij voor u een gedegen salarisadministratie voeren.

Wij kunnen u onder andere voorzien in:

  • Digitale of papieren salarisstrook met uw eigen logo
  • Digitale loonaangifte belastingdienst
  • Digitaal betalingsvoorstel salarissen
  • Koppeling loonjournaalpost met uw boekhoudpakket
  • Verzuimregistratie
  • Jaaropgaven