Voorbeeld stroomschema bedrijfsprocessen en visualisatie automatiseringsmodules

Primaire bedrijfsprocessen van een bouwbedrijf

Processen Totaal

Voorbeeld van een visualisatie van een automatiseringsproject voor het upgraden van een bestaand ERP systeem;